Huren/renting?

Voorwaarden

Ik ben zuinig op mijn huis en hoop dat u dat ook bent. Daarom verhuur ik het aan maximaal 4 personen. Bij reservering vraag ik een aanbetaling van 20% van de huurprijs. Het totale huurbedrag ontvang ik graag uiterlijk 8 weken voor aankomst. Na betaling ontvangt u een huisinstructie. Het huurbedrag is inclusief schoonmaken.

Prijzen

Juli en augustus € 650 per week

april, mei, juni, september, oktober, november € 500 per week

december t/m maart € 450 per week + de kosten voor verwarming en electriciteit op basis van de reële kosten

In de zomermaanden (juni,juli/augustus,september) geef ik geen korting. In de rest van het jaar krijgt u 10% korting als u meer dan 2 weken huurt over de 3e en volgende weken.

Annulering

Tot 10 weken voor vertrek restitueer ik het huurbedrag min 10% administratiekosten. Daarna bent u het gehele huurbedrag verschuldigd. Ik adviseer u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Wanneer vrij?

belt of mailt u mij svp voor informatie.: krijnie@krijniebeyen.nl of +31 6 81478929 (ook Whatsapp)

Conditions

I am careful with my house and hope you will be too if you want to stay there. That’s why I rent it to a maximum of 4 people. When booking, I request a deposit of 20% of the rent. I would like to receive the total rent amount at least 8 weeks before arrival. After payment you will receive a home instruction. The rent includes cleaning.

Prices

July and August € 650 weekly

April, May, June, September, October, November € 500 weekly

December to March € 350 weekly + the costs for heating and electricity on the basis of the actual costs

I do not give a discount in the summer months (July / August). In the rest of the year you get a 25% discount if you rent more than 2 weeks over the 3rd and following weeks.

Cancellation

Up to 10 weeks before departure, I will refund the rent minus 10% administration costs. Then you owe the entire rental amount. I advise you to take out cancellation insurance yourself.

 

Please call or mail me for information .: krijnie@krijniebeyen.nl or +31 6 81478929 (also Whatsapp)