Bereikbaarheid/Accessability

 

Vliegen naar Griekenland

Alonnissos is van mei tot half oktober vanuit Noord Europa o.a. bereikbaar via het buureiland Skiathos en via vluchten op Volos, Thessaloniki of Athene. Van Skiathos reist u verder met de Flying Kat via Skopelos naar Alonnissos. (duur ruim een uur). De vliegtijd vanaf Schiphol is ca. 3,5 uur.

Transavia vliegt naar Thessaloniki. Thessaloniki is een interessante stad om te bezoeken en startpunt voor een bezoek aan midden en noord Griekenland. ’s Zomers (juli/augustus) gaan er Flying Kats direct naar Skopelos en Alonnissos.  Buiten deze zomerperiode kunt u vanaf Thessaloniki per bus en Flying Kat doorreizen naar Alonnissos.

Reist u via Athene of Thessaloniki, houdt u dan op de heenweg rekening met een overnachting. Afhankelijk van de vliegtijd (laat op de dag) is het mogelijk om de terugreis in één dag te doen.

Ik kijk en denk graag mee over vervoer, als u daar behoefte aan heeft.

Plaatselijk vervoer

Een taxirit van de haven naar het huis, handig als u geen zin hebt om met koffers of boodschappen te sjouwen, kost slechts een paar Euro.

Er zijn vier taxi`s op het eiland. Ze staan op de hoek tegenover hotel Alkion. Vraag een visitekaartje, dan kunt u vanaf elke plek op het eiland bellen wanneer u een lift naar huis nodig hebben.

Op het eiland is een regelmatige busdienst tussen het oude dorp, de haven en de kleine vissershaven van Steni Valla. In het hoogseizoen kunt u de hele dag met de bus tot ongeveer middernacht. Kijk op de dienstregeling bij de bushalte. Tickets koopt u bij de supermarkt bij de bushalte in het Oude Dorp of bij het Alkion Hotel in de haven.

Daarnaast zijn er de twee grote Alonissos Trans bussen voor dagtoeristen uit Skopelos en Skiathos. Deze bussen gaan langs veel standjes tot aan Agios Dimitrios. Er is ook ook een busdienst tussen Patitiri en het oude dorp. Tickets zijn verkrijgbaar bij de houten kiosk in de haven, bij het kantoor van de havenpolitie.

Onnodig te zeggen, er is geen vliegveld en geen treindienst – hoewel er een helikopter kan landen, in Votsi, voor emergency gelegenheden!
Auto of brommer huren

Bromfietsen en auto`s zijn volop te huur op diverse adressen in het dorp bij de haven. Een bromfiets is gedurende een groot deel van het jaar een ideaal vervoersmiddel op Alonnissos. Voor de zwaardere motoren is een motor rijbewijs nodig.

Flying to Greece

From May to mid-October, Alonnissos can be reached from Northern Europe via the neighboring island of Skiathos and via flights to Volos, Thessaloniki or Athens. From Skiathos you travel with the Flying Cat via Skopelos to Alonnissos. (duration more than one hour). The flight time from Schiphol is approximately 3.5 hours.

Transavia flies to Thessaloniki. Thessaloniki is an interesting city to visit and starting point for visits to central and northern Greece. In the summer (July / August) Flying Kats go directly to Skopelos and Alonnissos. Outside this summer period you can travel to Alonnissos by bus and Flying Kat from Thessaloniki.

If you are traveling via Athens or Thessaloniki, you should take an overnight stay on the way there. Depending on the flight time (late in the day) it is possible to do the return journey in one day.

I like to watch and think about transport, if you need it.

Local transport

A taxi ride from the port to the house, handy if you do not feel like carrying bags or groceries, costs only a few Euro.

There are four taxis on the island. They are on the corner opposite hotel Alkion. Ask a business card, you can call from anywhere on the island when you need a lift home.

On the island there is a regular bus service between the old village, the harbor and the small fishing port of Steni Valla. In the high season you can take the bus all day until about midnight. Look at the timetable at the bus stop. You can buy tickets at the supermarket at the bus stop in the Oude Dorp or at the Alkion Hotel in the harbor.

In addition, there are the two large Alonissos Trans buses for day-trippers from Skopelos and Skiathos. These buses go along many positions to Agios Dimitrios. There is also a bus service between Patitiri and the old village. Tickets are available at the wooden kiosk in the harbor, at the port police office.

Needless to say, there is no airport and no train service – although a helicopter can land in Votsi for emergency occasions!
Rent a car or moped

Mopeds and cars are available for hire at various addresses in the village near the harbor. A moped is an ideal means of transportation on Alonnissos for much of the year. For the heavier engines a motor driving license is required.